Διαμαρτυρία για μη πληρωμή εκπαιδευτικών της Α΄ Αθήνας

Γ ΕΛΜΕ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ Β.Κ. ΚΑΙ Ε.Κ.
Όσοι συνάδελφοι υπηρετούν ως επικουρικό προσωπικό στα βαθμολογικά κέντρα της Α΄ Αθήνας και ταυτοχρόνως
ως επιτηρητές σε εξεταστικά κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων, με έκπληξη πληροφορήθηκαν ότι δεν θα
πληρωθούν για τη μία από τις δύο υπηρεσίες που προσφέρουν.
Κάτι τέτοιο δεν πηγάζει από την απόφαση αποζημίωσης των απασχολουμένων στις Πανελλαδικές εξετάσεις (Υ.Α.
221893Β1/ΦΕΚ 4268 τ. Β/30-12-2016), δεν το υλοποιεί καμία άλλη Διεύθυνση Δ.Ε., απ’ όσο γνωρίζουμε και, κυρίως, είναι κατάφωρα άδικο, αφού οι συνάδελφοι που το πρωί θα δουλέψουν ως μέλη ΛΕΕ ή γραμματεία ΕΕΚ ή
εξεταστές σε ΕΕΚ και το απόγευμα θα εργασθούν είτε ως επικουρικό προσωπικό είτε ως βαθμολογητές στα ΒΚ θα
πληρωθούν και για τις δύο αυτές εργασίες, ενώ όσοι εργασθούν το πρωί ως επιτηρητές και το απόγευμα ως
επικουρικό προσωπικό δεν θα πληρωθούν για μία από τις δύο εργασίες.
Ακόμη και αν η ΔΔΕ Α΄Αθήνας θεωρούσε ότι δεν πρέπει να πληρωθούν και για τις δύο εργασίες, τότε γιατί δεν
ενημερώθηκαν οι συνάδελφοι εγκαίρως, αλλά μετά από τον ορισμό τους;
Απαιτούμε την πληρωμή των δεδουλευμένων στους συναδέλφους, οι οποίοι σε συνθήκες ακραίας πίεσης μοχθούν
για την ομαλή διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Διεκδικούμε ουσιαστική αύξηση των αποζημιώσεων όλων των εργαζομένων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις (μέλη
λυκειακών επιτροπών, βαθμολογητές, εξεταστές, επιτηρητές, επικουρικό προσωπικό).
Καλούμε την ΟΛΜΕ να παρέμβει και απαιτούμε από το Υπουργείο Παιδείας να δοθεί άμεση λύση στο πρόβλημα.

————————-Δείτε και αυτό:

Για την πραγματική αριστερά – Θεμελιώδη και κρίσιμα ζητήματα

Please follow and like us:
error