Οι λαϊκοί αγώνες θα κρίνουν το μέλλον! Η δεξιά επέλαση δεν μπορεί να απαντηθεί από την πολιτική που τη γέννησε

Φρένο στη δεξιά αντιδραστική πολιτική μπορούν να βάλουν μόνο οι λαϊκοί αγώνες