«Σ’ αρέσει ο καπιταλισμός, μπαγάσα»!

Ευρωκόλακες, ευρωλιγούρηδες και ευρωυποταγμένοι