Να συμφωνήσουμε ότι οι πόλεμοι δεν τελειώνουν στις λέξεις

Είναι λοιπόν αθώες οι λέξεις; Είναι αθώοι οι χάρτες; Είναι αθώοι του αίματος τούτου αυτοί που σφίγγουν το χέρι των αποικιοκρατών;