Δεν ησυχάζουν τα Δυτικά Βαλκάνια: Προωθείται ο ευρωατλαντικός σχεδιασμός 

Ενδοαστικές κόντρες τροφοδοτούμενες από ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς