Καταγγελία της Επιτροπής Αγώνα Διανομέων Θεσσαλονίκης