Η παγκόσμια επιχείρηση καταναγκαστικής εργασίας

Μονάδες μετρήσιμες άραγε σε χρήματα ή σε ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΕΣ;