Στις 26 Μαρτίου 1871 ανακηρύχθηκε η Παρισινή Κομμούνα: Iστορικά διδάγματα από την πάλη των τάξεων

H πρώτη προλεταριακή επανάσταση και η πρώτη κυβέρνηση του προλεταριάτου