Κυνικές διαπιστώσεις για τους πραγματικούς στόχους του «αναπτυξιακού» νόμου της ΝΔ

«Έκθεση ενισχυμένης εποπτείας» της E.E.