Νότια Κορέα: Κατάσταση φυσικής καταστροφής λόγω πυρκαγιών 

Κατάσταση φυσικής καταστροφής στη Ν. Κορέα