Σήμερα Σαββάτο 9/11 Εκδήλωση – Συζήτηση με Π. Παυλίδη, Χ. Σόφη, Ι. Αδριανό στο “ΣΗΜΑ”: Αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

Αντιτετράδια – Πορεία