Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής: Αποφάσισε τη συνέχιση της «απεργίας – αποχής» από όλες τις διαδικασίες της αξιολόγησης

Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής