Οι νατοϊκοί στη Σύνοδο του Λονδίνου ακονίζουν τα μαχαίρια τους προς τα έξω και μεταξύ τους

Θα παρθούν νέες αποφάσεις που απορρέουν από τον ανταγωνισμό των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων